App Store

Google Play

Akademinar, teknolojik altyapılarla donatılmış, sürdürülebilir çözümleriyle; okul öncesi dönem çocukları ve aileleri için güvenli bir online etklileşim platformudur.

Akademinar Hakkında

İçinde bulunduğumuz koşullar ve gereksinimler çerçevesinde çocuklarımızın gelişimini; bilişsel ve davranışsal açıdan nasıl sağlayabiliriz?

İşte tam bu noktada Akademinar olarak okul öncesi eğitimde edindiğimiz bilgi ve deneyimi, günümüzün en ileri teknolojilerini de kullanarak online platforma taşıdık!

Akademinar programında çocukların yaş ve gelişim özelliklerine göre tüm gelişim alanlarını kapsayacak amaçlar ve kazanımlar belirlenmiş, eğitim programımız Bilişsel-akademik program, Kişilik programı ve Yetenek programı olmak üzere üç ana başlıkta toplanmıştır. Eğitim programı başlıkları için tıklayınız.

Akademinar ekibi olarak biz;

Eğitim Programlarımız

Fen - Doğa - Bilim Programı

Anadil ve Yazma Becerileri

Dikkat - Algı Geliştirme Becerileri

Matematik, Mantık, Düşünme Becerileri

Liderlik ve Özgüven Becerileri

İletişim Becerileri

Sorun Çözme ve Muhakeme Becerileri

Yaşam Kültürü Becerileri

Müzikal ve İşitsel Yetenek

Bedensel ve Kinestetik Yetenek

Görsel ve Uzamsal Yetenek

İngilizce Dil Programı

Nar Anaokulu Tecrübesiyle

Bilgi Paylaşımı

Aileden Anaokuluna Geçiş

Bir çocuğu anaokuluna göndermek, birçok aile için zorlu bir süreç olmakla birlikte, çocuk içinde güvendiği kollardan, mekândan ve alandan başka bir ye

Devamı

Çocuğunuz İçin En İyi Destek Oyun

Çocuklar kendi isteklerine göre oynar ve öğrenirler. Doğal olarak meraklılar ve keşif sürecinde oyunlar onlar için bu duyguyu tatmin eden bir araçtır. E

Devamı

Çocuklarda Kişilik Gelişimi

Kişilik, bireyin iç ve dış çevresiyle kurduğu, diğer bireylerden ayırt edici, tutarlı ve yapılaşmış bir ilişki biçimidir. Burada “diğerlerinden ayırt edici” kavramıyla birey

Devamı

İLETİŞİM

Pınartepe Turgut Özal Caddesi Aksu1 Sok, D:No:5, 34500 Büyükçekmece/İstanbul

T : 0212 855 94 66
T : 0541 855 94 66
M : bilgi@akademinar.net